Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady (MŽP)

Instituce:
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Provozovatelé zařízení ke zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů formulářem zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s vlastními i převzatými elektroodpady za uplynulý rok.

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady (MŽP)

Provozovatelé zařízení ke zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů formulářem zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s vlastními i převzatými elektroodpady za uplynulý rok.

Ohlašování probíhá prostřednictvím systému ISPOP.

Pravidelné novinky e-mailem