Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady (MŽP)

Provozovatelé zařízení ke zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů formulářem zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s vlastními i převzatými elektroodpady za uplynulý rok.

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Podle § 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. – příloha č. 8.

Ohlašování probíhá prostřednictvím systému ISPOP.

Doporučujeme