Hlášení pracovního úrazu pro uplatnění nároku z důchodového pojištění (ČSSZ)

Prostřednictvím tohoto tiskopisu zaměstnavatel hlásí pracovní úraz, který jeho zaměstnanec utrpěl při činnosti zakládající účast na pojištění, v případě, že zaměstnanec v souvislosti s ním žádá o invalidní důchod.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.

Doporučujeme