Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a provozovatelé malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona, včetně mobilních zařízení, zasílají formulářem údaje o provozu zařízení.

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Ohlašování probíhá prostřednictvím systému ISPOP.

Doporučujeme