Hlášení výroby medikovaných krmiv – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Pro hlášení používání veterinárních léčivých přípravků při výrobě medikovaných krmiv je vytvořen soubor, v němž jsou uvedeny registrované medikované premixy.

Instituce
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Jednotliví výrobci medikovaných krmiv poskytováním údajů o výrobě v tomto souboru a odesláním souboru na kontaktní adresu ÚSKVBL v daném termínu naplňují tuto svou povinnost poskytovat ÚSKVBL informace o spotřebě veterinárních léčivých přípravků.

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Doporučujeme