Hlášení změn pro posouzení nároku na státní příspěvek na výkon pěstounské péče (MPSV)

Instituce:
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad, krajský úřad nebo pověřená osoba, které uzavřely dohody o výkonu pěstounské péče, hlásí příslušné krajské pobočce Úřadu práce skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek na výkon pěstounské péče.

Hlášení změn pro posouzení nároku na státní příspěvek na výkon pěstounské péče (MPSV)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad, krajský úřad nebo pověřená osoba, které uzavřely dohody o výkonu pěstounské péče, hlásí příslušné krajské pobočce Úřadu práce skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek na výkon pěstounské péče.Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Seznam příloh
zzform-mpsv-23-hlaseni-zmen-posouzeni-naroku-na-statni-prispevek-pestounska-pece
zzform-mpsv-23-hlaseni-zmen-posouzeni-naroku-na-statni-prispevek-pestounska-pece
Pravidelné novinky e-mailem