Hlášení změn pro posouzení nároku na státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za kalendářní měsíc…….. 20.. (MPSV)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad, krajský úřad nebo pověřená osoba, které jsou zřizovatly zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, hlásí příslušnému krajskému úřadu (Magistrátu HMP), jímž byl státní příspěvek pořiznán, změny pro posouzeí nároku na tento příspěvek.

Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriíchFormulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Doporučujeme