Hlasovací lístek dle § 50 insolvenčního zákona – Ministerstvo spravedlnosti (MS)

Věřitelé hlasující na schůzi věřitelů o různých procesních otázkách podle § 50 insolvenčního zákona distančním způsobem jsou povinni použít hlasovací lístek, který obsahuje náležitosti stanovené vyhláškou č. 191/2017 Sb. Ministerstvo vyhotovilo univerzálně akceptovaný vzor hlasovacího lístku.

Instituce
Ministerstvo spravedlnosti (MS)
Platnost formuláře od
01.11.2017

Další informace včetně interaktivního formuláře, vzorů a pokynů pro vyplnění formuláře naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Doporučujeme