Hlasovací lístek o přijetí reorganizačního plánu dle § 346 insolvenčního zákona – Ministerstvo spravedlnosti (MS)

Instituce:
Ministerstvo spravedlnosti (MS)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Věřitelé hlasující o přijetí reorganizačního plánu podle § 346 insolvenčního zákona distančním způsobem jsou povinni použít hlasovací lístek, který obsahuje náležitosti stanovené vyhláškou č. 191/2017 Sb. Ministerstvo vyhotovilo univerzálně akceptovaný vzor hlasovacího lístku.

Hlasovací lístek o přijetí reorganizačního plánu dle § 346 insolvenčního zákona – Ministerstvo spravedlnosti (MS)

Věřitelé hlasující o přijetí reorganizačního plánu podle § 346 insolvenčního zákona distančním způsobem jsou povinni použít hlasovací lístek, který obsahuje náležitosti stanovené vyhláškou č. 191/2017 Sb. Ministerstvo vyhotovilo univerzálně akceptovaný vzor hlasovacího lístku.

Další informace včetně interaktivního formuláře, vzorů a pokynů k vyplnění naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Seznam příloh
Hlasovací lístek o přijetí reorganizačního plánu dle § 346 insolvenčního zákona
Hlasovací lístek o přijetí reorganizačního plánu dle § 346 insolvenčního zákona
Pravidelné novinky e-mailem