Hlasovací lístek podle § 401 insolvenčního zákona – Ministerstvo spravedlnosti (MS)

Věřitelé hlasující na schůzi věřitelů o přijetí způsobu oddlužení podle § 401 insolvenčního zákona distančním způsobem jsou povinni použít hlasovací lístek, který obsahuje náležitosti stanovené vyhláškou č. 191/2017 Sb. Ministerstvo vyhotovilo univerzálně akceptovaný vzor hlasovacího lístku.

Instituce
Ministerstvo spravedlnosti (MS)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Formulář je možné nalézt také na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Doporučujeme