Hromadné oznámení zaměstnavatele – Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

Formulář pro hromadné oznámení zaměstnavatele.

Instituce
Zdravotní pojišťovny
Další formuláře v kategoriích

Při plnění oznamovací povinnosti se zaměstnavatel nejprve přihlásí do registru zaměstnavatelů – plátců pojistného a dále vždy, nejpozději do stanoveného data, provádí hromadně oznámení o svých zaměstnancích, pojištěncích zdravotní pojišťovny, na papírovém formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele (předává se do 8 dnů od změny).

PDF formulář nejprve uložte na disk, až poté jej otevřete (některé internetové prohlížeče mají problém formulář správně zobrazit).

Poučení:

XDP šablonu (pro hromadné vyplňování z účetních systémů) naleznete na webových stránkách zdravotní pojišťovny spolu s dalšími formuláři a informacemi.