Informace o nástupu/ukončení zaměstnání – hromadná verze pro zaměstnavatele (MPSV)

Zaměstnavatel zahraničního pracovníka nebo právnická či fyzická osoba, ke které byl zahraniční pracovník vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce, mají povinnost písemně podat tuto informaci příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR.

Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Doporučujeme