Informace o nástupu zaměstnání – o vyslání k výkonu práce – k vnitropodnikovému převedení (MPSV)

Při nástupu občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění k výkonu práce, zaměstnavatel vyplňuje formulář, který lze odeslat příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR (dále jen „KrP ÚP ČR“) datovou schránkou, elektronicky, poštou doporučeně nebo doručit osobně na KrP ÚP ČR a to nejpozději v den nástupu zahraničního občana k výkonu práce.

Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Platnost formuláře od
01.11.2017

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.