Informace o (předčasném) ukončení zaměstnání, vyslání – vnitropodnikového převedení cizince – MPSV

Formulář pro ukončení zaměstnání, vyslání, vnitropodnikového převedení cizince.

Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Při ukončení výkonu práce občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění do zaměstnání, zaměstnavatel vyplňuje formulář, který je povinen doručit KrP ÚP ČR nejpozději do 10 kalendářních dnů po ukončení zaměstnání nebo vyslání. Doručení KrP ÚP ČR lze zajistit datovou schránkou, elektronicky, poštou doporučeně nebo doručit osobně.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Doporučujeme