Informace právnické nebo fyzické osoby v ČR k projednání smlouvy (MPSV)

Právnická nebo fyzická osoba je povinna s příslušnou KrP ÚP ČR projednat před uzavřením smlouvy, na jejímž základě dojde k vysílání zahraničních občanů – cizinců – k výkonu práce na území ČR k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy zejména počty a profese vysílaných zaměstnanců a dobu jejich vyslání.

Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Doporučujeme