Informace právnické nebo fyzické osoby v ČR k projednání smlouvy (MPSV)

Instituce:
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Právnická nebo fyzická osoba je povinna s příslušnou KrP ÚP ČR projednat před uzavřením smlouvy, na jejímž základě dojde k vysílání zahraničních občanů – cizinců – k výkonu práce na území ČR k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy zejména počty a profese vysílaných zaměstnanců a dobu jejich vyslání.

Informace právnické nebo fyzické osoby v ČR k projednání smlouvy (MPSV)

Právnická nebo fyzická osoba je povinna s příslušnou KrP ÚP ČR projednat před uzavřením smlouvy, na jejímž základě dojde k vysílání zahraničních občanů – cizinců – k výkonu práce na území ČR k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy zejména počty a profese vysílaných zaměstnanců a dobu jejich vyslání.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pravidelné novinky e-mailem