Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb E (MZ) 1-01 (ÚZIS ČR)

Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb.

Instituce
Ministerstvo zdravotnictví (MZd)
Platnost formuláře od
01.01.2016

Formulář a pokyny naleznete na webových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.