Integrované šetření v zemědělství (Zem IŠ 1-01)

Formulář Českého statistického úřadu.

Instituce
Český statistický úřad (ČSÚ)
Platnost formuláře od
01.01.2023
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Základní identifikační údaje podniku, údaje o struktuře zemědělské půdy a jejího využití, rozsahu ekologického zemědělství (využití zemědělské půdy, chov zvířat), počtu hospodářských zvířat, pracovní síle (v členění podle odpracovaných hodin, pohlaví a vztahu k hospodáři), jiných výdělečných činnostech přímo nesouvisejících s podnikem vykonávaných členy rodiny hospodáře, jiných výdělečných činnostech v podniku přímo souvisejících s podnikem (v členění podle zapojených osob a výše pracovního úvazku), postupech hospodaření s půdou a zemědělských strojích a zařízeních.

Zda se povinnost vyplňovat tento formulář vztahuje i na Vaši firmu, zjistíte zadáním IČO v aplikaci Výkazy podle IČO. Zde je k dispozici odkaz na online aplikaci DANTE WEB (která obsahuje většinu statistických formulářů), případně na offline formulář (vyplnitelné PDF). Ten si můžete stáhnout, vyplnit a odeslat, pokud již byl Českým statistickým úřadem zpřístupněn.

Pro základní orientaci podnikatele připravil ČSÚ vzor výkazu:
POZOR! Není určen k vyplňování!

Integrované šetření v zemědělství (Zem IŠ 1-01)