Integrované šetření v zemědělství (ZEM IŠ 1-01)

Formulář zaměřený na integrované šetření v zemědělství určený pro Český statistický úřad.

Instituce
Český statistický úřad (ČSÚ)
Platnost formuláře od
01.01.2020

Základní identifikační údaje podniku, údaje o struktuře zemědělské půdy a jejího využití, rozsahu ekologického zemědělství (využití zemědělské půdy, chov zvířat), počtu hospodářských zvířat, pracovní síle (v členění podle odpracovaných hodin, pohlaví a vztahu k hospodáři), jiných výdělečných činnostech přímo nesouvisejících s podnikem vykonávaných členy rodiny hospodáře, jiných výdělečných činnostech v podniku přímo souvisejících s podnikem (v členění podle zapojených osob a výše pracovního úvazku), ustájení hospodářských zvířat a hospodaření se statkovými hnojivy (technologie aplikace statkových hnojiv, zařízení pro skladování statkových hnojiv a jejich kapacita), vývoz/dovoz statkového hnojiva z/do podniku).

Zda se povinnost vyplňovat tento výkaz vztahuje i na Vaši firmu, zjistíte zadáním IČO v aplikaci „Výkazy podle IČO“ na adrese: http://apl.czso.cz/pll/vykwww. Na tomto místě můžete interaktivní formulář v PDF přímo vyplnit, pokud již byl Českým statistickým úřadem zpřístupněn.

Formy podání formuláře: Papírový formulář, vyplnitelné PDF, DanteWeb.

Vyplnitelný a odeslatelný formulář ve formě PDF naleznete na webu ČSÚ.

Pro základní orientaci podnikatele připravil ČSÚ vzor výkazu:
POZOR! Není určen k vyplňování!

Integrované šetření v zemědělství (ZEM IŠ 1-01)