Jednotná registrace a evidence osob, které vyrábějí a uvádí do oběhu rostlinné komodity v ČR – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Instituce:
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Jednotná registrace osob je společným projektem Ústředního kontrolního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) a Ministerstva zemědělství (MZe) a má sjednotit proces registrace osob, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v ČR.

Jednotná registrace a evidence osob, které vyrábějí a uvádí do oběhu rostlinné komodity v ČR – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Jednotná registrace osob je společným projektem Ústředního kontrolního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) a Ministerstva zemědělství (MZe) a má sjednotit proces registrace osob, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v ČR.

Další informace naleznete na webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Seznam příloh
Jednotná registrace a evidence osob, které vyrábějí a uvádí do oběhu rostlinné komodity v ČR
Pravidelné novinky e-mailem