Jmenný seznam zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením (MPSV)

Příloha k žádosti o příspěvek.

Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Platnost formuláře od
01.11.2017

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.