Kontrolní hodinový odečet (KHO) výrobce plynu v ČR – statistika pro MPO

Instituce:
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Plynárenská statistika: Příloha č. 18 - Kontrolní hodinový odečet (KHO) výrobce plynu v ČR (§ 2 odst. 2 písm. b)

Kontrolní hodinový odečet (KHO) výrobce plynu v ČR - statistika pro MPO

Plynárenská statistika: Příloha č. 18 – Kontrolní hodinový odečet (KHO) výrobce plynu v ČR (§ 2 odst. 2 písm. b)Vyplněný formulář se zasílá ročně (e-mailem v příloze) do 15. 10. roku předcházejícímu předkládaným předpokladům. Údaje se uvádějí s přesností na jedno desetinné místo.

Seznam příloh
Kontrolní hodinový odečet (KHO) výrobce plynu v ČR - statistika pro MPO
Pravidelné novinky e-mailem