Lékové formy vyráběných veterinárních léčivých přípravků, druhy prováděných výrobních operací – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Příloha č.1 Pokynu 2006-VYR-Povolování výroby specifikuje druh a rozsah výroby veterinárních léčivých přípravků, a je třeba ji vyplnit a doložit společně s formulářem žádosti o vydání povolení k výrobě veterinárních léčiv

Instituce
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Doporučujeme