Mapová část k popisům systémů vodovodů a kanalizací obce – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Mapová část k popisu systému vodovodů a kanalizací obce určená pro krajský úřad.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Obec (případně jiný žadatel specifikovaný příslušným krajským úřadem) předává krajskému úřadu aktualizovanou mapovou část k příslušnému popisu systému vodovodů a kanalizací obce nebo její části s vyznačením navrhované aktualizace, která je buď pouze doplněním aktuálního stavu, nebo se jedná o aktualizaci (změnu) předcházejícího popisu schváleného krajským úřadem.

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Doporučujeme