Měsíční výkaz o cenách dovozu zboží v zahraničním obchodě (Ceny ZOD 1-12)

Formulář Českého statistického úřadu.

Instituce
Český statistický úřad (ČSÚ)
Platnost formuláře od
01.01.2023

Ceny vybraných výrobků, surovin a materiálů (reprezentantů) za sledované období; hodnota dovozu v tis. Kč za předchozí rok u sledovaných reprezentantů v členění podle zemí.

Zda se povinnost vyplňovat tento formulář vztahuje i na Vaši firmu, zjistíte zadáním IČO v aplikaci Výkazy podle IČO. Zde je k dispozici odkaz na online aplikaci DANTE WEB (která obsahuje většinu statistických formulářů), případně na offline formulář (vyplnitelné PDF). Ten si můžete stáhnout, vyplnit a odeslat, pokud již byl Českým statistickým úřadem zpřístupněn.

Pro základní orientaci podnikatele připravil ČSÚ vzor výkazu:
POZOR! Není určen k vyplňování!

Měsíční výkaz o cenách dovozu a přijetí v zahraničním obchodě (Ceny ZOD 1-12)

Doporučujeme