Měsíční výkaz o cenách dovozu a přijetí v zahraničním obchodě (Ceny ZOD 1-12)

Ceny vybraných výrobků, surovin a materiálů (reprezentantů) za sledované období; hodnota dovozu v tis. Kč za předchozí rok u sledovaných reprezentantů v členění podle zemí.

Instituce
Český statistický úřad (ČSÚ)
Platnost formuláře od
01.01.2020
Další formuláře v kategoriích

Zda se povinnost vyplňovat tento výkaz vztahuje i na Vaši firmu, zjistíte zadáním IČO v aplikaci „Výkazy podle IČO“ na adrese: http://apl.czso.cz/pll/vykwww. Na tomto místě můžete interaktivní formulář v PDF přímo vyplnit, pokud již byl Českým statistickým úřadem zpřístupněn.

Formy podání formuláře: Vyplnitelné PDF.

Vyplnitelný a odeslatelný formulář ve formě PDF naleznete na webu ČSÚ.

Pro základní orientaci podnikatele připravil ČSÚ vzor výkazu:
POZOR! Není určen k vyplňování!

Měsíční výkaz o cenách dovozu a přijetí v zahraničním obchodě (Ceny ZOD 1-12)