Měsíční výkaz o cenách elektrické energie (Ceny Elek 1-12)

Formulář Českého statistického úřadu.

Instituce
Český statistický úřad (ČSÚ)
Platnost formuláře od
01.01.2024
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Cena silové elektřiny a elektřiny celkem (silová elektřina a cena související služby v elektroenergetice) v Kč/MWh za minulé a sledované období bez daně z přidané hodnoty a ostatních daní, napěťová hladina, průměrné roční naměřené maximum v kW, roční využití v h, celková roční spotřeba v MWh, tržby v korunách bez daně z přidané hodnoty a ostatních daní a dodávky za silovou elektřinu v MWh podle napěťových hladin.

Skupiny odběratelů elektřiny – odběratelé ze sítě nízkého napětí (maloodběr – podnikatelé, domácnosti) – rozdělené podle roční spotřeby v MWh v určitých intervalech a podle roční spotřeby v MWh celkem, počet odběratelů celkem. Specifikace vybraných položek tržeb za elektrickou energii v tis. Kč, spotřeba v MWh a počet odběratelů v členění dle skupin odběratelů elektřiny ze sítě nízkého napětí.

Zda se povinnost vyplňovat tento formulář vztahuje i na Vaši firmu, zjistíte zadáním IČO v aplikaci Výkazy podle IČO. Zde je k dispozici odkaz na online aplikaci DANTE WEB (která obsahuje většinu statistických formulářů), případně na offline formulář (vyplnitelné PDF). Ten si můžete stáhnout, vyplnit a odeslat, pokud již byl Českým statistickým úřadem zpřístupněn.

Pro základní orientaci podnikatele připravil ČSÚ vzor výkazu:
POZOR! Není určen k vyplňování!

Měsíční výkaz o cenách elektrické energie (Ceny Elek 1-12)

Doporučujeme