Měsíční výkaz o cenách průmyslových výrobců (Ceny Prům 1-12)

Ceny vybraných průmyslových výrobků a služeb (reprezentantů), tržby za prodej v tuzemsku za příslušné reprezentanty a šestimístné skupiny CZ-CPA za minulý rok, návrh záměn reprezentantů.

Instituce
Český statistický úřad (ČSÚ)
Platnost formuláře od
01.01.2019

Zda se povinnost vyplňovat tento výkaz vztahuje i na Vaši firmu, zjistíte zadáním IČO v aplikaci „Výkazy podle IČO“ na adrese: http://apl.czso.cz/pll/vykwww. Na tomto místě můžete interaktivní formulář v PDF přímo vyplnit, pokud již byl Českým statistickým úřadem zpřístupněn.

Formy podání formuláře: Vyplnitelné PDF.

Vyplnitelný a odeslatelný formulář ve formě PDF naleznete na webu ČSÚ.

Pro základní orientaci podnikatele připravil ČSÚ vzor výkazu:
POZOR! Není určen k vyplňování!

Měsíční výkaz o cenách průmyslových výrobců (Ceny Prům 1-12)