Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (produkce) – statistika MPO

Výkaz slouží ke získávání údajů o zásobování tuhými palivy a údajů za vybrané technicko-ekonomické ukazatele týkající se těžby těchto paliv.

Instituce
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Platnost formuláře od
01.01.2019Formulář ENG1-12-2019