Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (produkce) – statistika MPO

Instituce:
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Platnost formuláře od:
01.01.2019

Výkaz slouží ke získávání údajů o zásobování tuhými palivy a údajů za vybrané technicko-ekonomické ukazatele týkající se těžby těchto paliv.

Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (produkce) – statistika MPO

Výkaz slouží ke získávání údajů o zásobování tuhými palivy a údajů za vybrané technicko-ekonomické ukazatele týkající se těžby těchto paliv.Formulář ENG1-12-2019

Seznam příloh
Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (produkce) – statistika MPO
Pravidelné novinky e-mailem