Námitka proti vyřízení reklamace na neposkytnutí/špatné poskytnutí služby, vyúčtování ceny (ČTÚ)

Účelem elektronického formuláře Námitka proti vyřízení reklamace na neposkytnutí/špatné poskytnutí služby, vyúčtování ceny je jednotný způsob podávání návrhu na zahájení správního řízení.

Instituce
Český telekomunikační úřad (ČTÚ)
Platnost formuláře od
01.11.2015

Formulář se vyplňuje prostřednictvím elektronického systému na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu.