Námitka proti vyřízení reklamace na neposkytnutí/špatné poskytnutí služby, vyúčtování ceny (ČTÚ)

Instituce:
Český telekomunikační úřad (ČTÚ)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Účelem elektronického formuláře Námitka proti vyřízení reklamace na neposkytnutí/špatné poskytnutí služby, vyúčtování ceny je jednotný způsob podávání návrhu na zahájení správního řízení.

Námitka proti vyřízení reklamace na neposkytnutí/špatné poskytnutí služby, vyúčtování ceny (ČTÚ)

Účelem elektronického formuláře Námitka proti vyřízení reklamace na neposkytnutí/špatné poskytnutí služby, vyúčtování ceny je jednotný způsob podávání návrhu na zahájení správního řízení.

Formulář se vyplňuje prostřednictvím elektronického systému na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu.

Pravidelné novinky e-mailem