Návrh na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění podle § 129 (ČTÚ)

Účelem elektronického formuláře O povinnosti účastníka/uživatele na peněžité plnění za poskytnutou službu je zajistit jednotný způsob podávání návrhu na zahájení příslušných správních řízení.

Instituce
Český telekomunikační úřad (ČTÚ)
Platnost formuláře od
01.11.2015

Formulář se vyplňuje prostřednictvím elektronického systému na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu.