Návrh na vstup do insolvenčního řízení místo věřitele – Ministerstvo spravedlnosti (MS)

Nabyvatel pohledávky (typicky postupník) může vstoupit do insolvenčního řízení na místo původního věřitele pouze na základě podání příslušného návrhu, který lze učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (§ 18 insolvenčního zákona).

Instituce
Ministerstvo spravedlnosti (MS)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Formulář včetně vzoru a pokynů pro jeho vyplnění naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Doporučujeme