Návrh na zařazení akce obnovy movité kulturní památky do Programu restaurování movitých kulturních památek

Instituce:
Ministerstvo kultury (MK)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

V rámci daného programu lze poskytnout ze státního rozpočtu příspěvek na obnovu kulturní památky

Návrh na zařazení akce obnovy movité kulturní památky do Programu restaurování movitých kulturních památek

V rámci daného programu lze poskytnout ze státního rozpočtu příspěvek na obnovu kulturní památky

Seznam příloh
Návrh na zařazení akce obnovy movité kulturní památky do Programu restaurování movitých kulturních památek
Pravidelné novinky e-mailem