Návrh na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny

Instituce:
Ministerstvo kultury (MK)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

V rámci daného programu lze poskytnout ze státního rozpočtu příspěvek na obnovu kulturní památky

Návrh na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny

V rámci daného programu lze poskytnout ze státního rozpočtu příspěvek na obnovu kulturní památky

Seznam příloh
Návrh na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny
Pravidelné novinky e-mailem