Návrh na zařazení objektu podle zákona o prevenci závažných havárií – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Instituce:
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Provozovatel navrhne zařazení objektu do příslušné skupiny podle zákona o prevenci závažných havárií č. 224/2015 Sb.

Návrh na zařazení objektu podle zákona o prevenci závažných havárií – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Provozovatel navrhne zařazení objektu do příslušné skupiny podle zákona o prevenci závažných havárií č. 224/2015 Sb.

Seznam příloh
Návrh na zařazení objektu podle zákona o prevenci závažných havárií
Pravidelné novinky e-mailem