Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2017

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství.