Žádost o provedení odborných činností (OČ) – Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

Formulář žádosti o provedení odborných činností podle zákona č. 156/2000 Sb.

Instituce
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Jedná se o zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva, v platném znění (dále jen „zákon“) a podle zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), v platném znění (dále jen „zákon o pyrotechnice“).

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Doporučujeme