Žádost o provedení odborných činností (OČ) – Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS)

Instituce:
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Formulář žádosti o provedení odborných činností podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, v platném znění (dále jen „zákon“) a podle zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), v platném znění (dále jen „zákon o pyrotechnice“).

Žádost o provedení odborných činností (OČ) – Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS)

Formulář žádosti o provedení odborných činností podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, v platném znění (dále jen „zákon“) a podle zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), v platném znění (dále jen „zákon o pyrotechnice“).Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Pravidelné novinky e-mailem