Žádost o vydání pověření pro provádění odběru půdních vzorků – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Instituce:
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Formulář žádosti o vydání pověření pro provádění odběru půdních vzorků agrochemického zkoušení zemědělských půd podle § 10 odst. 2 zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o vydání pověření pro provádění odběru půdních vzorků – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Formulář žádosti o vydání pověření pro provádění odběru půdních vzorků agrochemického zkoušení zemědělských půd podle § 10 odst. 2 zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Seznam příloh
Žádost o vydání pověření pro provádění odběru půdních vzorků
Pravidelné novinky e-mailem