Žádost o vydání pověření pro provádění odběru půdních vzorků (ÚKZÚZ)

Formulář žádosti o vydání pověření pro provádění odběru půdních vzorků agrochemického zkoušení zemědělských půd.

Instituce
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Vztahuje se k § 10 odst. 2 zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Doporučujeme