Odhad sklizně zemědělských plodin – srpen (Zem V8)

Odhad hektarového výnosu sklizně základních obilovin, kukuřice na zrno, hrachu, brambor, cukrovky, řepky, slunečnice, sóji, kukuřice na zeleno a siláž a okurek nakládaček.

Instituce
Český statistický úřad (ČSÚ)
Platnost formuláře od
01.01.2020

Zda se povinnost vyplňovat tento výkaz vztahuje i na Vaši firmu, zjistíte zadáním IČO v aplikaci „Výkazy podle IČO“ na adrese: http://apl.czso.cz/pll/vykwww. Na tomto místě můžete interaktivní formulář v PDF přímo vyplnit, pokud již byl Českým statistickým úřadem zpřístupněn.

Formy podání formuláře: Papírový formulář, vyplnitelné PDF, DanteWeb.

Vyplnitelný a odeslatelný formulář ve formě PDF naleznete na webu ČSÚ.

Pro základní orientaci podnikatele připravil ČSÚ vzor výkazu:
POZOR! Není určen k vyplňování!

Odhad sklizně zemědělských plodin – srpen (Zem V8)