Odhláška z registru zaměstnavatelů (ČSSZ)

Formulář je určen fyzické nebo právnické osobě, která přestala být zaměstnavatelem. Zaměstnavatel je povinen odhlásit se u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení z registru zaměstnavatelů, a to do 8 dnů ode dne, kdy přestal být zaměstnavatelem. Zaměstnavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, a organizační složku státu, v níž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od
01.11.2017

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také elektronicky.