Ohlášení dočasného poskytování služeb dle čl. 7(1) Směrnice 2005/36/ES (MŠMT)

Ohlášení podle článku 7(1) směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací týkající se dočasného poskytování služeb.

Instituce
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Výsledkem procesu uznávání odborné kvalifikace je rozhodnutí o tom, zda dotyčná osoba má dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat konkrétní regulované povolání nebo činnost. Žádost by měla být předložena příslušnému uznávacímu orgánu (viz Databáze regulovaných profesí).

Další související odkazy a informace naleznete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Form in English:

Doporučujeme