Ohlášení o uvedení hnojiva do oběhu (ÚKZÚZ)

Instituce:
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Při uvedení hnojiva do oběhu je třeba splnit požadavky související legislativy hnojiv. Ohlášení je jeden z legálních způsobů uvádění hnojiv do oběhu. Formulář ohlášení hnojiva podle § 3a zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech.

Ohlášení o uvedení hnojiva do oběhu (ÚKZÚZ)

Při uvedení hnojiva do oběhu je třeba splnit požadavky související legislativy hnojiv. Ohlášení je jeden z legálních způsobů uvádění hnojiv do oběhu. Formulář ohlášení hnojiva podle § 3a zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech.

Další informace naleznete na webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Seznam příloh
Ohlášení o uvedení hnojiva do oběhu
Pravidelné novinky e-mailem