Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav (MZe)

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2017

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství.