Ohlášení změny činnosti osoby podnikající v ekologickém zemědělství

Formulář se vyplňuje v případě, že osoba podnikající v ekologickém zemědělství mění svou činnost, například ekologický zemědělec se zároveń stává i výrobcem biopoteravin.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Doporučujeme