Ohlášení změny údajů o jednotce k zápisu do katastru nemovitostí (ČÚZK)

Instituce:
Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)
Platnost formuláře od:
31.08.2014
Ohlášení změny údajů o jednotce k zápisu do katastru nemovitostí (ČÚZK)

Formulář pro změny způsobu využití jednotky, nebo změny způsobu ochrany jednotky, která je vymezená v budově, nebo v pozemku, jehož je budova součástí, nebo je vymezená v právu stavby, jehož součástí je budova.

Formuláře pro jednotlivé jednotky naleznete na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Pravidelné novinky e-mailem