Ohlášení změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném

Ohlášení změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném (vlastník a jiný oprávněný, který je fyzickou osobou evidovanou v evidenci obyvatel, tyto změny neohlašuje).

Instituce
Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)
Platnost formuláře od
30.09.2015
Další formuláře v kategoriích

Formulář naleznete na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Doporučujeme