Ověřovací zpráva – Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Ověřovací zprávu vyplňuje akreditovaný ověřovatel, kterého si provozovatel zařízení zařazeného v EU ETS sjedná k ověření vykazovaných emisí. Ověřovací zpráva uvádí zjištění ověřovatele, je garancí správnosti vykazovaných údajů a musí být podána spolu s Ročním výkazem emisí.

Instituce
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Platnost formuláře od
01.11.2017
Další formuláře v kategoriích

Závazná šablona ověřovací zprávy byla zpracována v souladu s čl. 27 nařízení Komise (EU) č. 600/2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů.

Tuto šablonu využijí ověřovatelé pro ověření výkazů emisí ve třetím obchodovacím období 2013-2020.

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva životní prostředí.

Doporučujeme