Oznámení o nakládání s léčivými látkami – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Instituce:
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Oznámení o nakládání s látkami, které mají anabolické, protiinfekční, protiparazitární, protizánětlivé, hormonální nebo psychotropní působení.

Oznámení o nakládání s léčivými látkami – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Oznámení o nakládání s látkami, které mají anabolické, protiinfekční, protiparazitární, protizánětlivé, hormonální nebo psychotropní působení.

Další informace naleznete na webových stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Seznam příloh
Oznámení o nakládání s léčivými látkami
Pravidelné novinky e-mailem