Oznámení o konání veřejného vystoupení – Státní veterinární správa (SVS)

Instituce:
Ministerstvo zemědělství (MZe) | Státní veterinární správa (SVS)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Pokud má chovatel úmysl jednorázově nebo opakovaně provádět činnosti se zvířetem nebo se zvířaty na místě, které je veřejně přístupné, tak musí oznámit nejméně 14 dnů předem konání veřejného vystoupení místně příslušné krajské veterinární správě Státní veterinární správy a obci, kde bude vystoupení uskutečněno. Povinnost se nevztahuje na ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, obecní policii, zoologickou zahradu a záchrannou stanici.

Oznámení o konání veřejného vystoupení – Státní veterinární správa (SVS)

Pokud má chovatel úmysl jednorázově nebo opakovaně provádět činnosti se zvířetem nebo se zvířaty na místě, které je veřejně přístupné, tak musí oznámit nejméně 14 dnů předem konání veřejného vystoupení místně příslušné krajské veterinární správě Státní veterinární správy a obci, kde bude vystoupení uskutečněno. Povinnost se nevztahuje na ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, obecní policii, zoologickou zahradu a záchrannou stanici.

Formuláře a další informace naleznete na webových stránkách Státní veterinární správě.

Seznam příloh
Oznámení o konání veřejného vystoupení
Pravidelné novinky e-mailem