Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně – Ministerstvo vnitra (MV)

Instituce:
Ministerstvo vnitra (MV)
Platnost formuláře od:
01.11.2017

Fyzická nebo právnická osoba, která nabyde vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C, na kterou nemá vydán průkaz zbraně, je povinna tuto skutečnost oznámit příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně předložit zbraň.

Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně – Ministerstvo vnitra (MV)

Fyzická nebo právnická osoba, která nabyde vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C, na kterou nemá vydán průkaz zbraně, je povinna tuto skutečnost oznámit příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně předložit zbraň.Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Pravidelné novinky e-mailem