Oznámení o narušení bezpečnosti a ztrátě integrity veřejné komunikační sítě, o přerušení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo odepření přístupu k této službě (ČTÚ)

Vyhláška Českého telekomunikačního úřadu.

Instituce
Český telekomunikační úřad (ČTÚ)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Vyhláška prostřednictvím formuláře sjednocuje formu a rozsah předávaných informací a způsoby jejich předávání elektronickým způsobem prostřednictvím datových schránek nebo elektronické podatelny Úřadu, s minimálními finančními náklady, s nízkou časovou náročností, a to dálkovým přístupem. Následně umožňuje zpracovat informace prostřednictvím ČTÚ, které jsou předávané Komisi EU a ENISA.

Webové stránky Českého telekomunikačního úřadu.

Doporučujeme