Oznámení o narušení bezpečnosti a ztrátě integrity veřejné komunikační sítě, o přerušení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo odepření přístupu k této službě (ČTÚ)

Instituce:
Český telekomunikační úřad (ČTÚ)
Platnost formuláře od:
01.11.2015

Vyhláška prostřednictvím formuláře sjednocuje formu a rozsah předávaných informací a způsoby jejich předávání elektronickým způsobem prostřednictvím datových schránek nebo elektronické podatelny Úřadu, s minimálními finančními náklady, s nízkou časovou náročností, a to dálkovým přístupem. Následně umožňuje zpracovat informace prostřednictvím ČTÚ, které jsou předávané Komisi EU a ENISA.

Oznámení o narušení bezpečnosti a ztrátě integrity veřejné komunikační sítě, o přerušení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo odepření přístupu k této službě (ČTÚ)

Vyhláška prostřednictvím formuláře sjednocuje formu a rozsah předávaných informací a způsoby jejich předávání elektronickým způsobem prostřednictvím datových schránek nebo elektronické podatelny Úřadu, s minimálními finančními náklady, s nízkou časovou náročností, a to dálkovým přístupem. Následně umožňuje zpracovat informace prostřednictvím ČTÚ, které jsou předávané Komisi EU a ENISA.

Webové stránky Českého telekomunikačního úřadu.

Seznam příloh
Oznámení o narušení bezpečnosti a ztrátě integrity veřejné komunikační sítě, o přerušení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo odepření přístupu k této službě
Pravidelné novinky e-mailem