Oznámení o nástupu do zaměstnání / skončení zaměstnání – ČSSZ

Zaměstnavatel oznamuje OSSZ na tomto formuláři den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na pojištění, a den skončení doby zaměstnání se zaměstnancem.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od
01.11.2017

Tiskopis může zaměstnavatel využít pro splnění zákonné povinnosti zaměstnavatele k hlášení změn údajů zaměstnance a k hlášení případných oprav údajů.

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.