Oznámení o nástupu do zaměstnání / skončení zaměstnání (ČSSZ)

Zaměstnavatel oznamuje OSSZ na tomto formuláři den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na pojištění, a den skončení doby zaměstnání se zaměstnancem. Tiskopis může zaměstnavatel využít pro splnění zákonné povinnosti zaměstnavatele k hlášení změn údajů zaměstnance a k hlášení případných oprav údajů.

Instituce
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Platnost formuláře od
01.11.2017

Další informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, kde je možné vyplnit formulář také online.