Oznámení o ukončení činnosti chovatele, obchodníka, provozovatele jatek, asanačního podniku, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení, provozovatele líhně – Ministerstvo zemědělství (MZe)

Osoba, jejiž činnost podléha schávlení nebo registraci u místně příslušné krajské veterinární správy musí oznámit každou změnu skutečností rozhodných z hlediska schválení nebo registrace.

Instituce
Ministerstvo zemědělství (MZe)
Platnost formuláře od
01.11.2015
Oblasti podnikání
Další formuláře v kategoriích

Doporučujeme