Oznámení o ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti (MPSV)

Instituce:
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Platnost formuláře od:
01.01.2016

Tímto nepovinným tiskopisem OSVČ oznamuje příslušné správě sociálního zabzpečení den ukončení samostatné výdělečné činnosti. Zákonná lhůta je stejná jako u zahájení činnosti.

Oznámení o ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti (MPSV)

Tímto nepovinným tiskopisem OSVČ oznamuje příslušné správě sociálního zabzpečení den ukončení samostatné výdělečné činnosti. Zákonná lhůta je stejná jako u zahájení činnosti.



Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pravidelné novinky e-mailem